Schiefel

Wat is….
Een schiefel is een benige verdikking op een pijpbeen (botbijvorming), meestal ontstaan door geweld van buitenaf.

Oorzaak en behandeling….

 

schief9 Schiefels ontstaan meestal door geweld van buitenaf. Het beenvlies (periost) wordt geprikkeld; er ontstaat een ontsteking die een zwelling veroorzaakt en gepaard gaat met pijn en een duidelijke kreupelheid. Na 2 of 3 weken verdwijnen de pijn en kreupelheid, maar de zwelling wordt hard doordat verbening optreedt.
schief10 De ernst van de kreupelheid hangt af van de plaats van de schiefel. Schiefels aan de zijkant van het pijpbeen leiden meestal niet tot kreupelheid, maar schiefels voor op het pijpbeen (waar de strekpees over loopt) of achter bij de buigpezen vergroten de kans op kreupelheid.

boven:: een schiefel die voor op het pijpbeen zit kan een kreupelheid geven omdat daar de strekpees loopt.

 

 

schief11 schief12
links: een schiefel op het griffelbeen. Deze kan problemen veroorzaken voor de buigpezen. rechts: de achterzijde van het pijpbeenmet het griffelbeen. De schiefel is gedeeltelijk opgenomen in het pijpbeen.

Schiefels komen veel voor bij jonge paarden, maar ook bij paarden die een afwijkende gang hebben en bij paarden die zichzelf beschadigen (strijken) doordat hun beslag verkeerd is gelegd.

In een acuut stadium zal de behandeling bestaan uit het afkoelen van de plaats van de schiefel of het toedienen van medicamenten.
Het is bekend dat schiefels in sommige gevallen vanzelf verdwijnen, maar in de meeste gevallen zullen ze blijvend zijn. Verder kunnen ze worden gezien als een schoonheidsfoutje.

 

schief3 Na een griffelbeenfractuur ontstaat ook botopbouw. Deze botopbouw kan de werking van de buigpezen hinderen indien hij zich meer aan de binnenzijde van het griffelbeen ontwikkelt. Indien hij erg veel last geeft, kan hij operatief worden verwijderd.

Links: een schiefel aan het voorbeen, aan de binnenzijkant van het pijpbeen (pijl); deze geeft meestal geen directe kreupelheid.

schief4 Schiefels kunnen zich overal op het pijpbeen bevinden. Schiefels aan de zijkanten van het pijpbeen leiden meestal niet tot kreupelheid. Bevinden zij zich aan de voorzijde of achterzijde van het pijpbeen, dan kunnen ze wel tot een ernstige kreupelheid leiden omdat op deze plaatsen pezen lopen.

Aan de voorzijde ligt de strekpees, die ervoor zorgt dat de voet naar voren kan worden bewogen; aan de achterzijde liggen de oppervlakkige en diepe buigpees.

Witbeen: schiefel aan de buitenzijde van het achterbeen.