Oppervlakkige hoornwandscheur


   Wat is….

Oppervlakkige hoornwandscheuren zijn onderbrekingen in de hoornpijpjes van de wand. Ze kunnen op allerlei manieren voorkomen, maar ontstaan nooit spontaan. Er is altijd een oorzaak.
De plaats is bepalend voor de aanduiding van de soort hoornwandscheur. De behandeling van hoornscheur is erg afhankelijk van de plaats waar deze zich bevindt.

1

1.Een oppervlakkige zijwandscheur.
Links: de oppervlakkige scheur is ongeveer 0,5 cm breed.
Midden: de onderzijde is weg gefreesd.
Rechts: geen spoor meer aanwezig van losse hoornpijpjes.

Dit soort scheuren wordt meestal veroorzaakt doordat het paard met zijn voet tegen harde wanden of stenen slaat. Hierdoor zal plaatselijk een gedeelte van de hoornpijpjes loslaten waardoor de tussenhoornstof verdwijnt. De scheur loopt met de hoornpijpjes mee.
Ook is het mogelijk dat zich bij de kroonrand een beschadiging heeft voorgedaan die nadien spontaan is hersteld. Paarden gaan hierdoor
niet kreupel.

 2 links: Dwarslopende oppervlakkige hoornscheuren worden, indien de dieren hieraan niet kreupel gaan, NIET verwijderd omdat de hoornwand dan te zwak wordt.

 

3 4
Links: de oppervlakkige scheur heeft zich door de behandeling hersteld en de kroonrand geeft weer een volledig aangesloten hoornwand (2,5 cm mooie hoornafgroei).
Rechts: de voet is weer beslagen; de hoornscheur wordt zo goed mogelijk schoongemaakt.

 

5 Een duidelijke oppervlakkige hoornwandscheur in het teengedeelte, ontstaan door een beschadiging van de kroonrand (kroonlederhuid).
De beschadigde plaats, waar geen aanhechting meer was van de hoornpijpjes, is in de kroonlederhuid geheel uitgefreesd.
Bij oppervlakkige draagwandscheuren wordt geen horizontaal gleufje gefreesd en worden geen gaatjes gebrand omdat de wand daardoor wordt verzwakt en men de scheur daardoor de mogelijkheid geeft zich verder naar boven te verplaatsen.
6
Men moet er wel  zeker van zijn dat het echt om een oppervlakkige scheur gaat, is dat namelijk niet het geval dan wordt de behandeling anders.
 

 

42  Links: een oppervlakkige zijwandscheur die aan het einde schuin door de hoornpijpjes loopt. Deze scheuren geven nauwelijks problemen.  
Oppervlakkige hoornwandscheuren kunnen op alle plaatsen in de voet voorkomen. 
Meestal blijven ze zonder gevolgen en ze leiden zeker niet tot een kreupelheid. 
Men kan het paard een tijdje in zijn omgeving observeren om er zo achter te komen wat de oorzaak kan zijn.
44 45Links: een oppervlakkige scheur die  dwars over de hoornpijpjes loopt en meer dan de helft van de schoen overlapt. Deze kan het beste worden verwijderd om verdere problemen te voorkomen.

De hoefsmid zal nauwkeurig meten om te bepalen om wat voor scheur het gaat en om te bepalen of zij al dan niet moet worden verwijderd. Het is jammer dat veel te veel wanden onnodig worden beschadigd door het maken en branden van allerlei sleuven en gaatjes om de scheuren te stoppen. Deze praktijken zijn al lang achterhaald.

BESLAG
Bij oppervlakkige hoorwandscheuren biedt een goed ruim beslag een uitkomst, juist omdat de hoornwand dan toch iets meer kan worden beschermd (slaan tegen wanden). Het weghalen van deze scheuren is in sommige gevallen aan te raden.
Het is zeker niet nodig om sleuven en gaten te maken of om krammen te zetten in de wand; daarmee maakt men de wand alleen maar zwakker.