Artrose

wat is..
Bij artrose wordt op plaatsen, meestal op de randen van gewrichten, extra bot opgebouwd of bijgevormd. Een paard kan hier zeer veel last van hebben. Artrose kan ernstige kreupelheid tot gevolg hebben.
Voorbeelden zijn de hoge en lage overhoef  (zie Overhoef) , die bij het voor- en achterbeen kunnen voorkomen op het kroon- en kootgewricht en bij het achterbeen op de binnenvoorzijde van de sprong. Deze vorm van artrose wordt spat genoemd (zie overhoef, spat).
Ook wordt wel eens gezegd dat het paard ,,artrotisch” is. Dit wil niets meer zeggen dan dat er wel overal enige botopbouw is, maar dat die nog moeilijk aantoonbaar is.


Op de onderstaande foto’s zien we een kootbeen met aan de onder voorzijde (links) enige botopbouw. Ook
op de randen van het kogelscharniergewricht is opbouw aanwezig. Dit veroorzaakt een
sluipende tot ernstige kreupelheid. Deze artrose zorgt ervoor dat de kogel minder kan worden gebogen.

a1 a2 a3
Kootbeen voorzijde botbijvorming op de rand van de gewrichtsvlakken

Op de achterzijde van dit kootbeen zien we een agressieve opbouw.
Over deze achterzijde lopen de diepe en oppervlakkige buigpezen. Dit zal resulteren in een blijvende kreupelheid.

Dit soort van artrose geeft een pijnlijke reactie omdat hierover de strekpees loopt, tevens is dit een begin van de “Hoge overhoef”.

a4 a5 a6

 

a7 a8
Artrose  of botbijvorming op de voorzijde van het kroonbeen duidelijk zijn de “haken te zien op de beide  boven zijkanten.

 

a9 a10
<<<<Op  de rand van de gewrichtsvlakte van het hoefbeen zit een gemene opbouw welke in  de hoornschoen zit opgesloten wat een kreupelheid tot gevolg kan hebben. Artrose  kan overal voorkomen, ook, zoals de foto laat zien, op de binnenzijde van de  voorknie. Hierdoor zal op den duur een kreupelheid ontstaan.