Nageltred spijkerbetrapping

Wat is….
Een spijkerbetrapping of het intrappen op scherpe voorwerpen is zeer ernstig omdat daardoor meestal veel delen van de inwendige voet worden beschadigd. We noemen dit in het algemeen nageltred.
Het paard kan plotseling zeer ernstig kreupel zijn. Men moet daarbij zeer snel en adequaat te werk gaan en nooit afwachten.

1<<<een gevaarlijke spijkerbetrapping  

 

Oorzaak en behandeling….

Een spijkerbetrapping of het intrappen op een scherp voorwerp kan op ieder moment van de dag gebeuren. Meestal is dit vrij ernstig. De gevolgen zijn mede afhankelijk van de plaats waar de indringing plaatsvindt.
De onderzijde van de voet bestaat uit een hoornige zool  en een straal (c), die zeer flexibel is. Deze flexibiliteit is nodig voor het in- en uitzetten van de voet, het zogenaamde hoefmechanisme.
De voet kunnen we in twee helften verdelen, het voorgedeelte A., en het achtergedeelte B. en middenin het straalkussen (C). De kans op een betrapping in het straalkussen is vele malen groter dan in de veel hardere zool. 

2

Indien het paard nageltred heeft in gebied A., kan hooguit de lederhuid of het hoefbeen worden beschadigd. Mocht een botsplinter zijn ontstaan of zelfs een stukje van het hoefbeen zijn afgebroken, dan kunnen we op deze plaats gemakkelijk curetteren.

3


Vindt de intrapping voor in de teen (blauwe pijl) plaats, dan kan een stukje van het hoefbeen afbreken. Vindt de nageltred onder het hoefbeen (witte pijlen) plaats, dan kan het zijn dat de spijker in het bot wordt getrapt; gaat de spijker schuin, dan kan hij een splinter van het bot afhalen. In beide gevallen kunnen we de plaats gemakkelijk bereiken zonder delen ernstig te beschadigen.
Dit soort operaties gebeurt onder plaatselijke verdoving en is bijna altijd succesvol.
Als de nageltred in het achterste gedeelte (B) (rode pijlen) van de voet zit, kunnen de problemen veel groter zijn.


Het komt voor dat de diepe buigpees met peesschede worden doorboord of dat zelfs het straalbeen of hoefgewricht wordt beschadigd, waardoor het paard blijvend kreupel kan worden.

4

Het paard heeft met de zijdelingse straalgroeve in een spijker getrapt en kan niet meer op deze voet staan: dit is een zeer ernstig geval.
De ondervoet wordt verdoofd zodat de voet goed kan worden bewerkt, het paard niet onnodige pijn lijdt en gemakkelijk röntgenopnames kunnen worden gemaakt.
De plaats waar de spijker in de voet is ingedrongen, wordt zover mogelijk uitgesneden en schoongemaakt.
Het is in alle gevallen wenselijk dat degene die de spijker uit de voet heeft gehaald, vertelt in welke richting de spijker heeft gezeten.
Vervolgens wordt het kanaal waar de spijker heeft gezeten met een flexibele sonde opgespoord. In deze sonde stoppen we een klein ijzerdraadje zodat op de röntgenopname goed zichtbaar wordt tot waar de spijker is binnengedrongen.

 

5

Op deze voor-achterwaartse röntgenopname (dit wil zeggen dat de opname van voor is genomen) zien we 1. het hoefbeen  2. het straalbeen  3. het kroonbeen 4. het kootbeen en A. het hoefgewricht.
We hebben een sonde ingebracht in de zijdelingse straalgroeve (rode pijl) waaruit blijkt dat het kanaal zeer diep in de hoef zit.
Welke schade heeft deze spijker aangericht?
1. De spijker heeft de straalgroeve en lederhuid doorboord,
2. is door de diepe buigpees met peesschede gegaan (de diepe buigpees zit als een waaier vast aan het hoefbeen) en
3.is langs het straalbeen door een slijmbeurs gegaan. (Slijmbeurzen zijn met vocht gevulde zakjes die veel op een gewrichtszak lijken en een vergelijkbare functie hebben; het vocht heeft de glibberige vloeistof die we ook in gewrichtsholtes aantreffen (synovia).

6 Links: Op deze tekening zien we dat de oppervlakkige buigpees aan de achteronderzijde vastzit en zo over het straalbeen heen loopt. De spijker is door deze buigpees gegaan (rode pijl). Men kan zich voorstellen dat het een geruime tijd zal duren eer deze pees volledig is hersteld.

 

7

Op de zijdelingse opname zien we dat de spijker recht door de diepe buigpees is gegaan in de richting van het hoefgewricht. Het lijkt erop dat de spijker in het hoefgewricht A. tussen het straalbeen (2) en hoefbeen (1) is gegaan, maar als we op de voor-achterwaartse röntgenopname kijken, zien we dat de spijker in een schuine lijn vlak voor het straalbeen naar buiten is gegaan.

In dit geval is het straalbeen niet beschadigd, wat een gunstiger beeld geeft, maar de spijker heeft wel de gewrichtskapsels geraakt waardoor dus een kans bestaat op een gewrichtsontsteking. Het paard moet flink worden aangepakt met penicilline en/of het gewricht moet worden schoongespoeld.

8 <<<Het hoefbeen is verwijderd om beter de schade aan te straalbeen te laten zien. 

Wanneer een voorwerp diep in de schoen gaat kan daarbij het straalbeen worden beschadigd omdat een voorwerp door de schuinte van de ondervlakte van het hoefbeen gemakkelijk de richting van het straalbeen gaat.

9 <<<Het hoefbeen is verwijderd om beter de schade aan te straalbeen te laten zien. 

Wanneer een voorwerp diep in de schoen gaat kan daarbij het straalbeen worden beschadigd omdat een voorwerp door de schuinte van de ondervlakte van het hoefbeen gemakkelijk de richting van het straalbeen gaat.

 

Wat te doen bij een nageltred?  Allereerst: kijk bij het verwijderen van het voorwerp goed in welke richting het voorwerp de voet is ingegaan. Bewaar dit voorwerp altijd; hieruit kan misschien worden afgeleid welke beschadiging mogelijk is dan wel of veel vuil is binnengedrongen (roestige spijkers). Dit kan belangrijk zijn voor de verdere behandeling. Zet indien mogelijk de voet in een in betadine gedrenkt verband. Bel meteen een dierenarts en hoefsmid.

Beslag…
In de meeste gevallen van nageltred wordt een verbandijzer aangelegd, zodat de druk van de bodem wordt weggenomen en de wond iedere dag gemakkelijk kan worden gecontroleerd.