Straalkanker

Straalkanker

W at is…
Straalkanker  is een hoeflederhuidontsteking met een zeer speciaal karakter die gepaard gaat met veel woekering van de ontstoken straallederhuid. Deze vorm van kanker treft men vooral aan in de straallederhuid   (vandaar de naam straalkanker), maar kan zich uitbreiden naar de ballederhuid, steunsellederhuid, zoollederhuid en , in zeer ernstige gevallen , de wandlederhuid. In verband daarmee spreken we liever van hoefkanker.
Evenals bij rotstraal is de oorzaak van dit proces niet bekend

Oorzaak en behandeling….
Hoewel een wezenlijk verschil bestaat tussen r otstraal (primair een vervalspro c es) en s traalkanker (primair een woekeringsproces) is het in sommige gevallen niet zo gemakkelijk om de beide processen van elkaar te onderscheiden. 

Hierdoor is de ziekte bij de paarden die worden aangeboden, bijna altijd in een ver gevorderd stadium. De behandeling ervan wordt daardoor aanzienlijk moeilijker.
Hoefkanker is een ontstekingsproces in de straallederhuid (en de eventueel omliggende gedeelten van hoeflederhuid) met een woekering in de kiemlaag. De kiemlaag produceert een abnormaal zacht en kazig hoorn waarin gemakkelijk verval optreedt en waarin zich door bacteriën later (secundair) ontstekingsprocessen ontwikkelen met veel ontbindingsproducten. Het geheel kenmerkt zich altijd door een woekering of zwelling.

De stralen zullen bij het bewerken zeer vlug overmatig bloeden .

Het is duidelijk een hardnekkig proces dat zich soms explosief ontwikkelt en moeilijk te stuiten is. De straalkanker is moeilijk te genezen, hoewel we hieraan vaak een goede prognose verbinden.    

Paarden gaan niet of zelden kreupel door straalkanker, wel door rotstraal….. .

Straalkanker kan   aan één voet of aan meer voeten voorkomen, zowel achter als voor. Er is geen enkel bewijs dat het besmettelijk is voor de niet aangetaste voeten of voor andere paarden.

 

De behandeling bestaat uit het rigoureus wegnemen van de gehele straal of van een gedeelte van de aangetaste straal , inclusief de kiemlaag van de straallederhuid en/of de zool   met zoollederhuid en, in de ergste gevallen, de wand met wandlederhuid.

Het verschil tussen rotstraal en straalkanker is zeer moeilijk te herkennen.
links>rotstraal                                    rechts>straalkanker

Deze straalkanker, heeft de straallederhuid, de ballederhuid en de gehele kroonrand aangetast en zal leiden tot een totale ontschoening, niet op een voet maar op drie voeten.

In dit geval zal het advies alleen maar zijn  euthanasie…

           

 

Hoefkanker is een ontstekingsproces in de straallederhuid (en eventueel de omliggend gedeelten van de hoeflederhuid) met een woekering in de kiemlaag. De kiemlaag produceert nu een abnormaal zacht en kazig hoorn waarin gemakkelijk verval optreed en waarin zich door bacteriën later (secundair) ontstekingsprocessen ontwikkelen met veel ontbindingsproducten.
Het geheel wordt gekenmerkt door een duidelijke woekering of zwelling.
De stralen zullen bij het bewerken zeer vlug en overmatig bloeden.
Het is duidelijk een hardnekkig proces dat zich soms explosief ontwikkelt en moeilijk te stuiten is.
De straalkanker is moeilijk te genezen, hoewel we hieraan vaan een goede prognose verbinden.

 

 

Linksboven: De stralen worden zodanig gecuretteerd   dat we er zeker van zijn dat alle zieke kiemen zijn verwijderd.
Alles gebeurt onder bloedleegte. Dat wil zeggen dat de ondervoet tijdelijk wordt afgesloten van bloedtoevoer.

 

 


R echtsboven: De   stralen worden bedekt met jodiumkristallen (iodum). Deze hebben een agressieve, etsende werking en zorgen ervoor dat alle cellen worden gedood.

 


Na een tijd zal de zoollederhuid langzaam over het   gecuretteerde straalkussen kruipen, om zo het straalkussen weer te voorzien van een hoornconstructie waarmee de straal zijn originele vorm terugkrijgt .

Links : De beiden ballen van de voet zijn ook verwijderd en wel zodanig dat de voet is uitgehold. Controle tijdens de behandeling is van het grootste belang.

 


W ordt iets over het hoofd gezien, dan is de kans groot dat we opnieuw moeten curetteren.
De originele vorm van de straal moet blijven bestaan, dus vormen wij het toekomstig straalkussen tijdens de operatie in de voet.

 

Het straalkussen zal, nadat het gesloten is, zijn straallederhuid terugkrijgen en zijn functie weer kunnen vervullen. De z oollederhuid, straallederhuid   en ballederhuid hebben een en ander bijna bedekt met een hoorn d at later zal veranderen in straallederhuid.

 

 

Het paard moet heel goed worden gecontroleerd en de behandeling kan vele maanden in beslag nemen.

 


Het beslag zal bestaan uit verbandijzers. Daarop wordt een stalen zool geschroefd, zodat men het paard zeker niet hoeft te plagen  met boxrust. Het kan hiermee normaal in de wei. Daaronder moet evenwel worden verstaan dat de voet(en) droog en schoon moeten   blijven.

 


De genezing van straalkanker kan een lange tijd in beslag nemen en de behandeling is zeer arbeidsintensief,  maar bij een goede behandelwijze zijn de prognoses goed tot zeer goed te noemen.

 

 
de patiënt …op leven of

Straalkanker is pijnlijk en de behandeling ervan is langdurig, maar straalkanker is goed te behandelen.
Wij voelen ons verplicht deze dieren te behandelen en zullen samen met de eigenaar erin slagen dit edele dier te redden.
Begin van deze behandeling 6 juli.

      
links Een zwamvormig gedeelte dat zich heeft uitgebreid tot in beide ballen en zich onder de steunselhoeken heeft genesteld.
midden Het weefsel is draadvormig en zal bij aanraken gaan bloeden, straalkanker geeft een penetrante geur.
rechts Een kenmerk van straalkanker is dat tussen de middelste straalgroeve een uitsteeksel zit dat explosief groeit en zeer hard is.

       
links De ondervoet wordt verdoofd en er moet gewerkt worden onder gehele bloedleegte. Dat wil zeggen dat de voet tijdelijk wordt afgebonden.
midden De gehele zieke kiemlaag van de straal, de bal en de eventuele zool wordt verwijderd.
rechts Als we zeker weten dat van de zieke weefsels niets meer te bekennen is, kunnen we de voet beslaan.

       
links Het van tevoren gemaakte verbandijzer wordt eronder genageld.
midden Met een team van veeartsen en hoefsmeden zullen we dit paard maanden begeleiden.
rechts De wond wordt met jodiumkristallen bewerkt. Dit zal de wond agressief etsen en het bloeden doen stelpen.
         
links De voet wordt volgestopt met verbandgaasjes.
midden De stalen plaat wordt onder druk op het ijzer geschroefd.
rechts Om overmatig bloeden te voorkomen, wordt de voet dicht getapet.

         
links
Na een week. De gehele wond is goed geëtst en het genezingsproces kan beginnen.
midden We zien al vlug dat een witte rand wordt ontwikkeld.
rechts 17 augustus  Deze witte randen zijn de nieuwe hoornontwikkeling van zool en bal en zullen de
fictieve straal insluiten met zoolhoorn.

          
links De wond wordt met een gel die voor brandwonden wordt gebruikt, bedekt om deze gezond te houden.
midden 24 augustus. De ontwikkeling in volle gang.
rechts 26 november. De wond sluit zich en de voet heeft nieuw beslag gekregen.

         
links De witte randen bepalen de groei. Deze mogen niet te explosief groeien en worden dan ook iedere keer teruggesneden.
midden De straal is bijna gesloten met een zoolweefsel en zal na een tijd weer zijn eigen straalconstructie aannemen.
rechts Het gehele straalkussen is bedekt met een zoolweefsel en zal zich binnen afzienbare tijd herstellen
in een normaal straalkussen, zodat de voet weer een gezond hoefmechanisme kan hebben.


VAN  BEGIN TOT EIND……..

LINKS-BOVEN:  Een zeer ernstige vorm van straalkanker: de gehele straal en een gedeelte van
het buitenkwartier zoolgedeelte zijn volledig aangetast.Deze zullen geheel verwijderd moeten worden

MIDDEN-BOVEN:  Tijdens de operatie  hebben we de gehele kiemlaag van het straallichaam verwijderd. Ook is een gedeelte van de zool verwijderd, tot het hoefbeen.
De contouren van het hoefbeen zijn duidelijk te zien op de foto.
De gehele behandeling gaat zoals boven wordt beschreven. Daarbij moet worden vermeld dat dit paard een vrij lange tijd pijnstillers zal moeten krijgen om de andere voeten niet onnodig te belasten en complicaties te voorkomen.
Na 6 maanden intensief behandelen zien we het resultaat, zoals weergegeven op de onderstaande foto. De recidive zal nihil zijn.

RECHTS-BOVEN:
  De gehele ondervoet is gesloten met een zeer sterke hoornconstructie. De vorm die wij de straal bij de operatie hebben gegeven, is nu blijvend geworden.
Na een paar maanden zal het straallichaam zijn oorspronkelijke verende massa terugkrijgen, wat de voet weer een optimaal hoefmechanisme geeft.

          
VOOR                                               NA
De behandelingsmethode die wij hebben ontwikkeld,
heeft bewezen een doorbraak te zijn op het gebied van de behandeling van
straalkanker