Straalkanker bij voor en achtervoet

Een waarschuwing vooraf:  Laat u niet misleiden door allerlei mensen die u wel even zullen helpen met middeltjes en zalfjes die het paard zouden kunnen helpen. Straalkanker is een zeer ernstig probleem dat alleen door zeer goed opgeleide specialisten kan worden behandeld.


Het behandelen van straalkanker is niet zomaar de straal wegsnijden, er zijn weefsels en pezen die in dat gebied die niet  beschadigd mogen worden anders houd u een blijvend kreupel paard over. De lederhuiden die in dat gebied worden verwijderd eist een gedegen kennis en is bij een straalkanker moeilijk te herkennen.
Ook veeartsen hebben de neiging om het geneesmiddel Prednison als medicatie te geven maar helaas hebben wij kunnen constateren dat deze medicatie geen oplossing geeft op herstel. Wij krijgen steeds meer paarden aangeboden die lange tijd Prednison hebben gehad waarbij het leek of er herstel aanwezig was maar in werkelijkheid het alleen maar slechter ging en wij niet meer konden behandelen.

Evenals bij rotstraal is de oorzaak van het desbetreffende proces niet bekend.

Hoewel een wezenlijk verschil bestaat tussen rotstraal (primair een vervalsproces) en straalkanker (primair een woekeringproces) is het in sommige gevallen niet zo gemakkelijk beide processen van elkaar te onderscheiden. Hierdoor bevindt de ziekte zich bijna altijd al in een vergevorderd stadium als de paarden voor behandeling worden aangeboden. De behandeling wordt daardoor aanzienlijk moeilijker.
Straalkanker is een ontstekingsproces van de straallederhuid (en eventueel de omliggende gedeelten van hoeflederhuid) met een woekering in de kiemlaag. In dit geval produceert de kiemlaag een abnormaal zacht kazig hoorn waarin gemakkelijk verval optreedt en waarin zich door bacteriën later (secundair) ontstekingsprocessen ontwikkelen met veel ontbindingsproducten.

Het geheel wordt altijd gekenmerkt door een duidelijke woekering of zwelling.

 

De stralen zullen bij het bewerken zeer vlug overmatig bloeden.
Het woord “straalkanker” is ontstaan omdat de aandoening meestal in het gebied van de straal voorkomt, maar uit het onderstaande verslag is af te leiden dat we beter van hoefkanker kunnen spreken.

Op de vraag hoe straalkanker ontstaat, weten we nog geen antwoord te geven. Straalkanker kan in alle omstandigheden, op verschillende bodems en bij alle rassen voorkomen.
In onze praktijk hebben wij de laatste jaren zeer veel paarden met straalkanker behandeld. Wij hebben daarbij een eigen techniek van behandelen ontwikkeld die in bijna alle gevallen resulteerde in 100% genezing.

 

31-05 Dit paard werd aangeboden met aan een voorvoet een ernstige straalkanker en een achtervoet waarbij de helft van de straal en ballen aangetast is. Straalkanker behandelingen zijn zeer moeilijk en natuurlijk is deze behandeling ook zwaar voor het paard.
Voordat wij een behandeling inzetten hebben wij ons te houden aan verschillende criteria.
Allereerst moet het paard in een goede conditie zijn
Daarna worden de stralen zeer goed bekeken waar het zieke weefsel en het gezonde weefsel zich bevind. Bij de voorvoet zal de zoollederhuid, ballederhuid en straallederhuid verwijderd moeten worden.

De straalkanker mag niet ontstoken zijn en we moeten goed bekijken of het proces niet verder gaat dan de straal alleen. Bij deze patiënt was de straal van de voorvoet geheel aangetast en blijkt nog verder te gaan in de ballen en onder de steunsels van de hoef, deze kunnen we dan ook in de categorie zetten van zeer ernstig.(linksboven).

De achtervoet word ook beoordeeld en deze blijkt voor de helft te zijn aangetast, maar het kan ook onder het goede straalweefsel zitten dat we alleen bij de operatie kunnen bepalen.(linksonder).
We zijn bij dit paard van mening hem goed te kunnen behandelen, met dien verstande dat tijdens de operatie dit zal moeten uitwijzen omdat we vooraf niet in de voet kunnen kijken.

Straalkanker bij voor en achtervoet


Het paard krijgt eerst een lichte sedatie zodat hij tijdens de operatie zeer rustig blijft.   De ondervoet word  geheel verdoofd zodat het paard niets van de operatie voelt.
In de kootholte word een ligatuur aangelegd om het bloeden in de ondervoet tijdelijk uit te schakelen zodoende verkrijgen we meer overzicht bij de verschillend hoornige weefsels.

De straal bestaat uit een weefsel met kleine hoorneilandjes daaronder ligt de straallederhuid die verantwoordelijk is voor de aangroei van de eigenlijke straal.

deze zieke straallederhuid word met een renet diep uitgesneden zodat we alleen een gezond straalweefsel verkrijgen.

Straal en zoollederhuiden zijn zeer moeilijk te herkennen daarom is er een gedegen kennis vooraf nodig deze te behandelen.

Het bloeden van deze wond word tegengehouden doormiddel van de ligatuur vandaar dat we nu een onbebloed wit weefsel zien.

In de voet hebben we de vorm van de straal behouden. Het ziek weefsel zit inderdaad onder de zool welke wij ook hebben verwijderd. Doordat de kanker onder de zool zit zal het genezingsproces worden bemoeilijkt.

De voet wordt met een hoefijzer beslagen waaronder een stalen plaat geschroefd kan worden (verbandijzer) die ervoor zorgt dat de wond druk krijgt en tevens beschermd wordt.

Op de uitgesneden straal word iodum (jodium kristallen) gestrooid wat de straal moet etsen en zodoende het bloeden zal stoppen.

De voet wordt met gaasjes stevig ingestopt (drukverband) waarna de plaat op het ijzer geschroefd wordt.
Wordt er te weinig druk op de wond gelegd zal het paard ernstig blijven bloeden.

De achtervoet word op dezelfde manier behandeld. De zieke zoollederhuid en straallederhuid en ballederhuid met het woekerend weefsel wordt geheel verwijderd.

Ook bij deze voet zat het zieke weefsel onder de steunsels zool en bal van de hoornschoen en moest dan ook worden verwijderd, waarna ook deze voet wordt beslagen met een verbandijzer.

De voet wordt ook ingestrooid met Iodum kristallen die de wond zal etsen.

Ook deze voet word ingepakt met een drukverband.

Zodra het ligatuur verwijderd is zal de voet weer bloedtoevoer krijgen en zal de voet even bloeden maar na enkele minuten is deze bloeding al verdwenen omdat de jodium kristallen hun werk gaan doen.

De verbandijzers dienen er voor de wond tegendruk te geven en hem tevens te beschermen tegen de bodemdruk.

(04-06)Na 5dagen hebben de iodum kristallen hun werk gedaan waardoor de wond niet meer bloed.
de wattenstaafjes die in de voorvoet zitten zorgen er tevens voor dat de gevormde straalgroeven goed open blijven om het genezingsproces een vlot verloop te geven.
de stralen zijn nu nog voor het paard zeer gevoelig en pijnlijk.
de lange weg naar een nieuwe en gezonde straal is nu echt goed ingezet

(14-06) Een week verder en de wonden schoongemaakt, de iodum kristallen hebben hun werk zeer goed gedaan en hebben de wond goed geëtst.
De wonden (gecreëerde stralen) zijn mooi rood dus ook goed doorbloed. de nog gezonde zool, bal en steunselranden zijn bezig de straal te bedekken. Dit is te zien doordat de gezonde weefsels een witte rand laat zien waaronder het gezonde weefsel zit.

De middelste straalgroeve is mooi gesloten en geeft een gezonde indruk

(14-06) Duidelijk zijn aan alle uiteinden van de wond de witte randen te zien die ervoor gaan zorgen dat de wond wordt gesloten.

18-06  De straal aan de voorvoet heeft een probleem gehad en hebben hem opnieuw op de wond moeten curetteren.
wel komen de witte randen bij de zool en ballen goed aan. De achtervoet gaat nu gestaag sluiten.
Als het straalweefsel te groot word bestaat de kans dat de zoollederhuid niet over dit weefsel kan groeien. Ook is de tijd van genezing veel langer.

Wij wijzen u er nogmaals op dat bij ieder paard met straalkanker de behandelingen kunnen verschillen en hebben natuurlijk te maken met een dier dat ook een inzet moet geven om snel te genezen.

Bij deze situatie zijn we nog steeds niet uit het veld geslagen maar hier komen wel de verhalen van mensen die alles veel beter weten dan wie dan ook en kunnen zeggen “zie je wel ik zei het toch dit kan niet goed komen”   Dit soort mensen die alleen maar aan de kantlijn staan om kritiek uit te oefenen hebben geen enkel idee waarover het gaat en hoe er behandeld word maar toch weten ze alles beter!

Het is daarom voor de eigenaar best moeilijk en drukken ze dan altijd op hun hart niet naar deze onzinnige praat te luisteren.

(26-06)  Weer een week verder en zien dat de straalwond rustig is geworden en niet meer explosief groter geworden is.
rondom de straalwond komen overal witte randen voor wat duid op een gunstig herstel.

De achtervoet sluit zich onvoorstelbaar hard en het straalweefsel blijft gezond.

De witte randen zijn enorm gegroeid maar mogen ook weer niet te hard en dik groeien a.s. week zullen we allebei de voeten verdoven om deze randen zeer nauwkeurig  afschrapen e schoonmaken.
Ook wordt er gekeken of deze witte randen aaneengesloten zijn anders moeten ze opnieuw gecuretteerd worden.

Tot nog toe zijn we zeer positief over het paard die zich heel goed voelt en nu zonder medicatie staat.

Het dier is hetzelfde als een mens, we kunnen nog zo goed ons best doen maar als het dier niet wilt kunnen we niets oplossen, daarom is het van het grootste belang de situatie voor het dier zo gemakkelijk mogelijk te maken. Natuurlijk is het regelmatig bezoek van zijn baas van zeer groot belang.

(02-07-09)
De genezing gaat gestaag en de wond blijft mooi roze tot rood wat betekend dat dit een gezond weefsel blijft om te worden ingedekt met een fictief zoollederhuidweefsel.
De witte randen (die van de zoollederhuid af komen) zijn overal nagezien op een complete aanhechting. Mocht er een aaneengesloten rand ontstaan is de kans groot dat we weer een kankerweefsel verkrijgen.

Tevens zijn de witte randen helemaal verdund en verkleind om te voorkomen dat de wond te snel gaat sluiten. We moeten de genezing ieder dag op de voet blijven volgen om er zeker van te zijn dat er geen spoortje van een ziek weefsel zich kan vormen.

De patiënt blijft zich goed en actief voelen.

Tijdens het snijden van de witte randen geeft het paard geen kik en weet nu wel dat hij ons kan vertrouwen, geeft zich dan ook gemakkelijk over om zich zonder probleem te laten behandelen.

(09-07-09)
Weer een week verder en nu is duidelijk de gezonde sluiting te zien
De witte randen die vorige week zijn weggesneden zijn nu kleiner en sterker om nog beter de wond te kunnen sluiten.

de voorvoet(Links) heeft nog een tijdje te gaan en de achtervoet (rechts)
gaat nu bijna sluiten.

Het weefsel wat over de straal is gegroeid komt van de zoollederhuid af en vormt op de straal een zool-weefsel. Zodra de wond gesloten is zal dit weefsel veranderen in een straalweefsel.


(16-07)    De voorvoet (L) blijft een beetje achter omdat het straalweefsel niet goed genoeg is om een snelle sluiting te verkrijgen, daarom heb ik besloten dit weefsel weer te curetteren om een gezonde ondergrond te krijgen. De achtervoet daarentegen is nu bijna gesloten en zal binnen een week dicht zijn.
Iedere dag worden de voeten gecontroleerd en schoongemaakt door Maarten Boswinkel dierenarts Specialist inwendige ziekten.

(23-07)

Het lijkt langzaam te gaan maar we willen alleen een gezond weefsel.

(30-07) De witte randen worden iedere week bijgesneden daar deze te dik worden
De achtervoet is bijna gesloten en behoeft geen plaat meer

(06-08)
De gehele wond is opgefrist en het nieuwe weefsel op de ballen is ook schoongesneden en gecontroleerd.

Het paard zal opnieuw worden beslagen omdat de voet goed gegroeid is.

(13-08)
Het paard is opnieuw beslagen daar de voet ook zijn normale groei heeft aangenomen. Als een paard pijn heeft aan de voeten blijft ook de hoorngroei achterwege.
Alle hoornweefsels worden bij deze sessie nauwkeurig bekeken op een eventuele recidive. Maar bij deze voeten blijkt alles tot volle tevredenheid te gaan en er wordt dan ook geen enkel onregelmatigheid gevonden.

(20-08).

De wond van de voorvoet blijft goed reageren en zal weldra ook gesloten zijn zodat het paard snel weer terug naar huis kan.

De achtervoet is geheel gesloten en heeft geen plaatijzer meer, wel word hij ieder dag zorgvuldig gecontroleerd.

(27 aug)

De genezing gaat nu zeer voorspoedig, de wond van de achtervoet is geheel gesloten maar blijven hem nauwkeurig controleren.

De wond van de voorvoet wil nu zeer snel sluiten en geeft een zeer gezond weefsel aan.

zo was de achtervoet waarmee we zijn begonnen

27-aug.  Op de wond van de voorvoet groeien vele hoorneilandjes (witte weefsels)
die voor een gezond weefsel zorgen en de wond doen sluiten.

03-sept.  Ook moeten de eigenaren voelen hoe wij iedere dag kunnen afzien.
De achtervoet is inmiddels al klaar en heeft weer een gezond weefsel.

10sept.   de laatste loodjes wegen het zwaarst en het lijkt wel of het nu niet meer snel gaat, maar niets is minder waar.
Om het even te vergelijken staat hier nog eens de foto waar we mee begonnen zijn.

Bijna naar huis!

We zijn bijna op het einde van de behandeling. De stalen plaat is inmiddels blijvend verwijderd en hij mag iedere dag in de wei. De wond is bijna gesloten en blijft netjes.

De eigenaresse en medewerkster van Dierenhospitaal Visdonk keuvelen nog even kijkend naar het paard wat in geen velden of wegen is te bespeuren.

NAAR HUIS!

Eindelijk is het dan zo ver onze patiënt mag naar huis. Hij heeft zich er zeer knap doorheen geslagen maar zie hier het resultaat. De voeten zijn volledig genezen maar wil natuurlijk niet zeggen dat er niets meer gedaan moet worden. De eerste 8 weken staat de eigenaresse er alleen voor om hem iedere dag te controleren op eventuele recidive.

Na 8 weken zal hij opnieuw worden beslagen en worden gecontroleerd op recidieven.

Na 8 weken thuis in zijn eigen stal te hebben vertoefd wordt hij opnieuw beslagen. De eigenaresse heeft de voeten netjes verzorgd en zie er zijn geen recidiven de stralen zijn gezond en van een zeer goed straalweefsel.
Verder kan dit paard alles doen wat van hem wordt verwacht er zijn geen enkele restricties.