Balbetrapping

Wat is….

Een balbetrapping is het intrappen op of betrappen van de bal of beide ballen van de voorvoeten door de teen van de achtervoet.

Oorzaak en behandeling….

d1 Bij onbeslagen voeten zullen de gevolgen niet zo ernstig zijn, maar bij beslagen
voeten zijn de gevolgen meestal ernstig tot zeer ernstig.
Balbetrappingen kunnen veel gevolgen hebben, afhankelijk van de mate waarin de wond zich kan herstellen.
d2 Oorzaken kunnen zijn:
1. het beslag (de manier van bekappen)
2. onregelmatig draven
3. diepe modderige bodem
4. overbelasting.

Wordt voor het beslag bij het bekappen van de voeten de voetas niet in de gaten gehouden, dan kan dit problemen opleveren. Ook kan de gang van het paard worden belemmerd doordat het te lange tenen heeft.

Balbetrappingen kunnen zeer ernstig zijn omdat hierbij de kroonrand kan worden afgetrapt. Daardoor kan later op die plaats geen goede groei van de hoornschoen volgen.

d3 d4

De gedeelten van de bal die zijn afgetrapt, moeten zorgvuldig worden opgeschoond en eventueel worden verwijderd. De kroonrand (kroonlederhuid) waaruit de hoornschoen wordt gevormd, moet met de grootste zorg zo worden teruggelegd dat deze opnieuw een gezonde hoorn van de hoornschoen zal vormen.

De gehele wond wordt onder druk verbonden zodat de bal weer een normale vorm kan verkrijgen.

Beslag...

d5 De achtervoet dient op de voetas te worden bekapt en er moet een
achterklapijzer worden gelegd om het betrappen zo mogelijk te voorkomen.
De teen van de voet moet over de voorkant van het ijzer komen te staan, zodat, als de voet toch de ballen zou raken, deze alleen geraakt worden met de hoorn van de schoen en de schade kan worden beperkt.

 

d6 De voorkant van het ijzer, onder 45 graden, moet worden weggesmeed of weggeslepen.
Daardoor zal de achtervoet de ballen bij het raken zo min mogelijk beschadigen.