Eg betrapping

Eg betrapping,
Behandeling?
Samenwerking is een must!

Rijksgediplomeerd Instructeur Hoefsmid A. de Bruijn
Veterinair-paardencentrum Reusel Drs.H. Borgmans

Op veel plaatsen waar paarden staan is veel rommel te bespeuren, zelfs ijzeren eggen en allerhande materialen.
Meestal gaat het allemaal goed maar in sommige gevallen is een ernstig ongeval niet uit te sluiten.

Op 30 april 2005 werd een paard aangeboden die, op ongelukkige wijze, met twee voeten in de punten van de eg had gestaan. In eerste instantie leek de voor voet het grootste probleem. De pin was onder in de voet naar binnen gedrongen en aan de voorzijde, door de hoornwand weer naar buiten gekomen.(gele pijl) en wisten nog niet wat de eigenlijke schade zou zijn.
Bij de achtervoet had de stalen pen zich binnengedrongen in de zijdelingse straalgroeve om vervolgens uit te komen boven in de bal van de voet.

De stalen punt van de eg was in het midden van de zool naar binnen gedrongen.

a1 a2

In samenwerking met dierenarts Harm Borgmans van Veterinair-paarden centrum Reusel, hebben we besloten om tot behandeling over te gaan.Besloten werd om de beschadigde hoorn te verwijderen om zo een frisse en bovendien verse wond te krijgen die zou kunnen genezen zonder complicaties.

a3 a4

Het paard was eerst rustig gespoten, de ondervoet verdoofd, en een ligatuur aangelegd om het bloeden tijdelijk te stoppen en zo de voet bloedledig te maken zodat we een duidelijk beeld konden krijgen. Uit röntgen onderzoek bleek eveneens dat er een stukje van de rand van het hoefbeen door de ronde pen weg was doorboord.(zie rode pijlen)

Een duidelijk beeld van de hoeveelheid aan hoornschoen wat moest worden verwijderd.

De gehele zijhoornwand moest worden weggenomen omdat het hoefbeen ook moest worden gecuretteerd om te voorkomen dat er no losse botdeeltjes zouden blijven zitten.

a5 a6
De voet werd beslagen met een verbandijzer om te voorkomen dat de lederhuid ging probeleren (uitpuilen)  en er voor te zorgen dat de wond schoon bleef. Na de eerste verbandwissel bleek de wond  mooi droog en had het paard ook minder pijn
a7 a10

De lederhuid rondom het hoefbeen had zich na 15 dagen zeer goed hersteld en het wachten is nu op de afgroei van de hoornschoen.

Behandeling van het achterbeen ging in eerste instantie niet zo voorspoedig als het voorbeen.De pin was dieper ingedrongen in de zijdelingse straalgroeve als dat wij in eerste instantie dachten.De eerste 4 dagen hadden we dagelijks het gat van onderuit met een spuit met jodium oplossing gespoeld en daarna in een nat verband gezet.Het been van het paard bleef echter te dik, er bleef te veel pulsatie in de ondervoet en het paard werd achter meer kreupel.Met een sonde werd gekeken op een röntgenfoto hoe diep en in welke richting het steekkanaal verliep.

a12


Op de foto leken geen essentiële weefsels geraakt maar de sonde ging toch wel erg ver naar boven, het ontstoken gebied was groter geworden.Het bleek dat de wond, door van onderen te spoelen, niet zuiver te krijgen was.

Om goed te kunnen spoelen moest er door en door gespoeld kunnen worden, van onderen naar boven door de bal heen.

Om dit te verwezenlijken werd besloten een drain in de hoornschoen aan te brengen.

Om goed te kunnen spoelen werden er in de drain gaatjes geprikt, dit gedeelte van de drain wordt tijdens het spoelen in de hoef getrokken.

 

a13 a14 a15

Samenwerking in deze gevallen is een must en onze groep kan zich gelukkig prijzen dat wij met zeer veel dierenartsen kunnen verwezelijken.

Wanneer de drain is ingebracht wordt het verbandijzer achter weer teruggezet.

Op de rechter foto is aan de druppel uit de drain al te zien dat hij functioneel is.

Gedurende 4 dagen wordt er eenmaal daags gespoeld met een gedesinfecteerde oplossing.Al na twee dagen zien we dat het been minder dik wordt!!
Tijdens het spoelen wordt na 4 dagen duidelijk dat er minder vuil uit de drain komt en de drain komt vaster in de voet te zitten. Dit duidt op genezing!

Besloten wordt om de dag te spoelen en na 2 keer de drain te verwijderen.Na 8 dagen was het been dun, de wond gesloten en het verbandijzer achter weer verwijderd.Door het plaatsen van de drain en het spoelen hierna, blijkt dat we een schone wond hebben kunnen creëren.

Resultaat op 10-08-05

a16 a17

Naast het creëren van twee schone wonden was het voor dit paard van levensbelang dat er een zeer goede samenwerking en blindelings vertrouwen was tussen hoefsmid en dierenarts.

Rijksgediplomeerd Instructeur Specialist Hoefsmid
A.de Bruin.
Vetrinairpaardencentrum Reusel
Drs. H. Borgmans.

a18 a19