Overkoot stand

Wat is….
Overkoot is een afwijkende stand die voortkomt uit een steile stand en vaak te zien is bij jongen paarden.   Er is een duidelijk verschil van het overkoot-gaan en het overkoot-staan.   Het is niet te vergelijken met een steltvoet.

Oorzaak en behandeling….

t1 Overkoot gaan en overkoot staan zijn twee verschillende afwijkende standen.
1. overkoot staan Dit is een steile kootstand die groter is dan 135 graden en waarbij het pijpbeen in het verlengde staat van de voetas. Wanneer het paard stilstaat en de kogel naar voren knikt, spreken we van overkoot gaan(foto1).
2. overkoot gaan Wanneer een paard bij de beweging en belasting de kogel naar voor knikt, spreken we van overkoot gaan.

Beiden standen hebben en steile voetas.
Om het bewegen voor het paard gemakkelijker te maken, zullen we meer steun moeten geven op de teen. We kunnen hierbij denken aan een hoefbeslag waarbij de teen iets verder naar voor steekt, zodat de teen als het ware langer wordt. Dit kan worden gerealiseerd door een snavelijzer te leggen.
Bij het bekappen van deze voeten zullen we er altijd voor moeten zorgen dat
we de verzenen zo laag mogelijk houden. Zo nodig zullen we de voetas naar achter moeten breken.
Paarden die vaker overkoot gaan, kunnen geregeld struikelen en zo onzeker worden dat ze bang zijn om te lopen. Ook kunnen de gewrichtsbanden geïrriteerd raken waardoor een ontsteking in het gewricht kan ontstaan.

Een zware Belg waarbij een schurftmijt in de beharing is geconstateerd; het gehele been was aangetast. Dit paard kan door de pijn overkoot gaan.
De pezen zijn door het langdurig liggen van het paard en door de pijn korter geworden. De verzenen worden niet meer belast. Voor de behandeling van dit probleem wordt aan de toon van het hoefijzer een sterke snavel gemaakt zodat het paard wordt gedwongen de verzenen weer te belasten. Zodoende wordt het overkoot gaan verhinderd.

t2 t3

 

t4 t5

Het overkoot staan geeft voor het paard een groot probleem daar hij veel banden en pezen moet aanspannen om te kunnen staan. De schade is ernorm.
In sommege gevallen is een operatie een uitkomst.

 

t6

Ook kan een kunsstof extensie een grote uitkomst bieden.

Let wel dat ieder geval apart moet worden bekeken en behandeld.

 


Beslag….
Bij het bekappen van de voeten moet men ervoor zorgen dat de voeten op de verzenen iets lager worden gezet, hierbij wordt de voetas iets naar achter in het hoefgewricht gebroken.
Deze paarden kunnen ook tijdelijk worden beslagen met een hoefijzer waarbij in de teen een klein snaveltje wordt gelast om zo het overkoot gaan te belemmeren.
Ook kan het met een extensie van een kunsstof, dit product heeft een grote hechting aan de wand.
Bij een goede begeleiding  van een zeer kundig hoefsmid kan dit probleem herstellen.
Laat deze gevallen nooit door mensen behandelen die in een cursus van 1 dag alles weten van de paardenvoet. Het overkoot staan of gaan is een zeer groot probleem wat kan leiden tot dierenkwelling.

 

t7