Afgeknelde voet

Paarden die veel op stal staan, ontwikkelen soms de nare eigenschap dat zij hun verveling op alle mogelijk manieren gaan uiten, bijvoorbeeld door tegen de stalwanden of deuren te trappen.
In de meeste gevallen gebeurt er niets, maar de paarden kunnen hun krachten wel duidelijk kenbaar maken.
Ook kan het zijn dat de paarden eens lekker in de stal rollen. Daar is niets mis mee, maar de ruimte is in de meeste gevallen te beperkt. Paarden komen vast te liggen en kunnen zich in deze situatie beschadigen.

We zijn er nog steeds niet van doordrongen dat paarden enorme krachten kunnen ontwikkelen, waardoor in de praktijk nog wel eens ongelukken gebeuren.
We moeten ons ervan bewust zijn dat we de stallen zo veilig en sterk moeten maken dat er eigenlijk niets kan gebeuren.

c1 In deze situatie heeft een paard ’s nachts kans gezien om tijdens het rollen zijn beide voorvoeten tussen de schuifdeur te duwen. Het paard heeft getracht ze terug te trekken. Zodoende heeft hij de gehele kroonrand en schoen ernstig beschadigd.
c2 Boven de kroonrand is de opperhuid gekneusd. De kroonrand is daardoor geheel opgezwollen. In dit geval wordt het “buigen of barsten” waardoor de kroonlederhuid (die voor de afgroei van de hoornschoen zorgt) niet in staat is de normale hoornschoenafgroei door te zetten.
c3 Zolang de voet pijn heeft, zal geen hoorngroei plaatsvinden. De zwelling zal eerst moeten verdwijnen waarna de kroonlederhuid zich kan herstellen. Wel is het van het grootste belang de voeten te beslaan om de verdere gezonde wand te ondersteunen.

Doordat het paard zich heeft proberen te bevrijden, zijn de beide hoefijzers afgetrokken. Daarbij is veel hoornwand meegetrokken, wat voor de smid een lastig karwei oplevert omdat de draagwand op veel plaatsen niet meer aanwezig is.
In dit geval worden de voeten beslagen met 3 lippen. Tussen het hoefijzer en de zool zit een lederen rand omdat we meer zool moeten laten meedragen, wat eigenlijk niet mogelijk is (een paard kan namelijk niet op de zool lopen maar alleen op de hoornwand).

c4 Na 2 maanden zien we dat de hoornschoen zich danig heeft hersteld door weer een gezonde hoornwand te produceren die ook de normale richting aanneemt. We proberen deze keer om de rest van de wand intact te laten terwijl hij wel los zit. Het losse gedeelte blijft zoveel mogelijk staan omdat we dan de mogelijkheid hebben om het hoefijzer te nagelen.
c5 We zien bij de afgewerkte voet dat deze duidelijk uit twee delen bestaat. De hoornwand steunt nu iets meer op het hoefijzer, maar toch blijft er nog een lederen rand onder om de druk zo mogelijk te verlichten.
c6 Van de kroonrand tot de twee rode lijnen zien we de groei die in twee maanden is ontwikkeld. Ook zien we nu duidelijk dat het onderste gedeelte dat los zit, nog dienst doet voor het bevestigen van het hoefijzer.

Bij een probleem aan de voeten zal de natuur zorgen voor een extra hoorngroei. Dit is een reactie van de kroonlederhuid die plaatsvindt bij alle hoornwandproblemen.

Als het paard wederom na 2 maanden terugkomt, zien we dat de voet achter het losse gedeelte van de schoen is gezakt.
Nu komt het erop aan dat we meteen een beslag aanleggen waarbij we het losse gedeelte verwijderen en toch nog in de gezonde wand kunnen nagelen.

c7 De natuur heeft ervoor gezorgd dat de extra groeiimpuls steeds actief blijft, waarmee we goed kunnen werken.
c8 Aan de bovenzijde zien we dat de goede afgroei hetzelfde model heeft als het model van de kroonrand.
Daaronder is de hoornschoen zeer afwijkend.
c9 c11 c12

Deze 3 foto’s laten zien in hoeverre de hoornschoen heeft losgezeten en dat we toch in staat zijn geweest om deze tijdelijk te gebruiken. Ook kunnen we nu precies zien wat het gevolg kan zijn van een ernstige kneuzing van de kroonrand en kroonlederhuid (de plaats waar de ontwikkeling van de hoornschoen begint).

Nu komt het erop aan dat we een beslag kunnen aanbrengen op een voet waarvan extreem veel wand is verdwenen.
Bij deze problemen komt het erop aan goed in te schatten wanneer de voeten moeten worden beslagen zonder dat het paard daardoor last krijgt of kreupel gaat. Op basis van opgedane ervaringen met de groei van de voet wordt een planning gemaakt: wat kunnen wij eventueel doen om dit zo goed mogelijk te begeleiden.

c13Als we het hoefijzer afnemen, hebben we een stompje schoen, maar wel van een goede kwaliteit. Op deze foto zien we dat de kroonrand op een plaats is doorgesneden en iets hoger ligt. Dit resulteert in een afwijkende hoorngroei die niet meer normaal zal worden, maar het paard ook niet zal belemmeren

De voet zal nu worden beslagen met twee lippen. Het ijzer kan nog maar met 4 nagels worden vastgezet.

c14c15

Het paard heeft tot nu toe een zeer sterke normale schoen kunnen ontwikkelen zonder dat er complicaties bij gekomen zijn. We zij er nog lang niet, maar dit paard kan met een goede begeleiding en verzorging door de eigenaar weer zijn normale werk verrichten. En de stallen ……?┬á Die zijn zo stevig gemaakt dat dit niet meer kan voorkomen