Dubbele lippen trend of hype ?

Voorbeslag met dubbele lippen…..een nieuwe  trend?

Paarden zijn door de eeuwen heen beslagen om de voeten te beschermen tegen overmatige afslijting. Het beslag moet dan zo zijn aangelegd dat dit functioneel moet zijn en de gangen moet waarborgen.
Tegenwoordig gebruiken wij het paard voor verschillende disciplines zoals springen, dressuur, draf en rensport, endurance enz.
Door de jaren heen hebben verschillende paardenrassen meer hoefproblemen gekregen die de mens heeft moeten oplossen.
Om deze problemen de baas te blijven heeft de mens ook verschillende beslagen ontwikkeld die er voor moeten zorgen dat het paard weer goed kan functioneren.

Het hoefbeslag dient dan zo te zijn aangelegd dat deze weinig schade kan aanbrengen aan de hoef.

Een hoefsmid moet dan ook kennis hebben van de anatomie en werking van de voet.
Deze kennis is een must om de voet zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Het paard heeft twee verschillende hoefvormen waarbij de voorvoet rond van model is en de achtervoet iets spitsvormig. Deze verschillend voetvormen hebben ook te maken met een verschillende beweging. De voorvoet heeft een beweging die rollend over de teen naar voor gaat en de achtervoet een stuwende beweging dat wil zeggen dat deze voet een afzet heeft en niet over de teen rolt.
Er zijn natuurlijk ook voor en achterijzers in deze vorm dus het voorijzer is rond en de achtervoet spitsvormig. De nagelgaten van een voor en achterijzer zijn dan ook verschillend geplaatst.

Een hoefsmid die zijn vak goed kent is ook smeedvaardig dat wil zeggen dat hij ijzers in elke vorm kan smeden en natuurlijk ook zelf de lippen aan kan trekken volgens de vorm van de voet.
Jammer is het wel dat de meeste hoefsmeden ijzers leggen waar vanuit de fabriek al lippen zijn aangezet, dus een hoefsmid kan niets meer bepalen op welke plaats de lip moet staan en dit brengt met zich mee dat er veel hoefbeslag niet goed past en het paard lange tenen en lage verzenen krijgt.

Veel paarden worden tegenwoordig beslagen met voorijzers waaraan twee lippen zitten die machinaal door de fabrikant worden geleverd.
Een nieuwe trend of beter nog een hype!   Hebben de hoefsmeden die de paarden op deze manier  beslaan wel eens nagedacht over de uitwerking van dit soort beslag? of lopen de hoefsmeden blindelings achter elkaar aan en leggen dit beslag aan omdat de collega het ook doet en denken daarbij niet aan het paard.

Als we vragen waarom de paarden met dit soort beslag worden beslagen hebben deze lieden de wildste verhalen.

allereerst een kort uiteenzetting over het hoefmechanisme en de werking van de ondervoet.

het grote probleem is de kennis van de paardenhoef en de werking daarvan!  Er is een zeer groot verschil in de voor en achtervoet 3/5 deel van het paardenlichaam belast de voorvoeten en 2/5 deel op de achtervoeten. Ook de manier van bewegen is bij een voorvoet anders dan bij een achtervoet. Het paard kan zich alleen maar naar voren bewegen omdat de onderbenen uit scharniergewrichten bestaan.

Ook is er een duidelijk verschil van bewegen of het over de teen rollen van voor en achter. De voorvoet beweegt in de knie naar voor waardoor de voet kan “rollen over de teen” echter bij het achterbeen kan het paard in het spronggewricht niet naar voor dus zal het been meer worden opgepakt en zal de rolling in de teen veel minder zijn.
Door deze verschillen zullen de voorvoeten meer worden belast, daarbij kijken we nog niet eens naar de springsport waarbij de belasting van de voorvoeten nog extra zal worden versterkt. Een reden waarom er zoveel hoefproblemen zich voordoen bij de voorvoeten.

Hoefmechanisme.

Bij het belasten van de voet zal het hoefbeen dat in de hoornschoen zit iets naar beneden worden gedrukt waardoor de hoornschoen zal uitzetten en vervolgens bij het ontlasten van de voet weer een een normale vorm terugkeren deze beweging noemen we het hoefmechanisme. Door deze beweging zal de doorbloeding van de voet optimaal zijn (druk en pers werking)
Deze beweging kan men op het oude hoefijzer zien doordat de takken mooi zijn “gepolijst”. Het schuiven op het ijzer van de verzenen is van groot belang en dit zal ook het geval moeten zijn nadat het paard 8 weken op het hoefijzer heeft gestaan. Daarbij zullen door het bewegen van de verzenen meer slijten en de teen zal doordat de beweging daar niet aanwezig is ook niet slijten, het lijkt dan wel of de teen harder groeit maar dat is niet zo.

We zien aan de onderzijde van de voet bij het belasten van de voet dat deze wil verbreden bij het ontlasten komt de hoornschoen weer in zijn normale positie

Een voet dient zo te zijn beslagen dat de teen gemakkelijk kan rollen en dat de voet netjes op de voetas blijft staan.
het hoefijzer moet aan de voet worden aangepast om de gehele hoornschoen te ondersteunen.
een ruim garnituur betekend dat de hoornschoen  na 10 weken nog netjes op het hoefijzer staat zonder dat deze stuk gaat.

 

Een ander veel groter probleem kennen we met een achterijzer met machinale dubbele lippen aan de voorvoeten.

Deze hoefijzers moeten bij de  bij de achtervoeten gebruikt worden en hebben de naam achterklapijzer en hebben een duidelijk een doel om het inklappen van de ijzers te voorkomen.
Het is schandalig hoe  paarden met een mooie ronde voet op deze manier beslagen kunnen worden!
Op deze manier van beslaan kan de voet extreem veel schade opleveren tot zelfs het deformeren van de hoornschoen waardoor lange tenen ontstaan gezien de wig die onder de voet zit blijkt dat deze voet al problemen heeft die deze smid het niet kan oplossen.
De vraag blijft dan altijd ….is dit wel een hoefsmid en heeft hij wel voldoende kennis en ervaring!!

 Hype!!!!

Tegenwoordig komen we heel veel paarden tegen waarbij de voeten beslagen zijn met dubbele lippen. We hebben de hype over het Cytec beslag en het zg “natuurlijk” bekappen een beetje gehad maar zouden nu de hoefsmeden aan de beurt zijn zich te profileren met deze hype om alle paarden op een voorbeslag te zetten met dubbele lippen?
Nog erger wordt het als de voorvoet met achterijzers wordt beslagen.

Wat beweegt de hoefsmid aan deze hype mee te doen?
Waarom deze manier van beslaan of weet de hoefsmid niet waar hij mee bezig is?
Maar wat zijn de gevolgen van deze manier van beslaan?
Is dit soort beslag werkelijk zo slecht?

Waarom beslaat een hoefsmid de voorvoet met dubbele lippen? Het antwoord is nogal duidelijk hij weet het, of hij zit met een probleem omdat de voet steeds meer stuk gaat dan nodig is. Ook zijn er hoefsmeden die dubbele lippen gebruiken omdat het paard teveel ijzers aftrapt en denkt dat dit beslag vaster onder de voet blijft zitten. En nog mooier excuus is dat de voeten slecht zouden zijn en hij dit wel moet doen omdat er anders geen ijzer meer onder de voet kan. En nog mooier verhaal is dat het paard zijn voet beter kan laten rollen, zodoende kan dit beslag onder de voet worden teruggelegd (voet staat bij het begin al over de teen)en kan het paard beter rollen.

De werkelijkheid is dat deze voet in het teengedeelte geen ondersteuning krijgt omdat deze niet op het ijzer staat. De beide zijwanden krijgen dan ook de volledige druk van het paard te dragen wat op den duur leidt tot lage verzenen of verzenen die stuk gaan en steeds langer worden.

Tot slot zal het paard lange tenen krijgen die niet zo gemakkelijk weer te herstellen zijn.

Waarom ziet men het steeds meer dat paarden op dubbele lippen staan?Het antwoord is duidelijk de klant ziet dit soort beslag ook meer en denkt dat dit de oplossing is of de hoefsmid wil zijn collega`s volgen en weet ook niet waarom. Het is ook gemakkelijk een voet te passen met dubbele lippen daar hij 2 plaatsen heeft zodat het hoefijzer tijdens het passen niet verschuift.
Ook zijn de fabrikanten een oorzaak omdat zij deze ijzers kan en klaar met lippen leveren waardoor iedereen wel een hoefijzer onder een voet kan leggen.

Alle soorten beredeneringen en verhalen van hoefsmeden om een paard met dubbele lippen te beslaan zijn onzinnig en onnodig ,ze zullen op den duur schade berokken aan de paardenvoet.  Er is werkelijk geen enkel excuus om op deze manier te beslaan. Wij kunnen stellen dat deze hoefsmeden die dit beslag leveren niet hebben begrepen van de anatomie en werking van de ondervoet of sterker ze kunnen niet smeden en/of beslaan.

Is het voor beslag met dubbele lippen werkelijk zo slecht?
Hierop is het antwoord Ja!   Dubbele lippen zijn zeer slecht voor de hoornschoen. We weten immers dat het hoefmechanisme zeer belangrijk is voor de doorbloeding maar door dit beslag wordt dit hoefmechanisme belemmerd en de hoornwanden zullen op den duur stuk gaan. Klaarblijkelijk hebben deze hoefsmeden daar niets mee te maken. Het gezegde tegen zijn klanten is dan ook altijd “dat zal wel meevallen” maar helaas het valt altijd tegen. De wanden worden opgeklemd en de hoornschoen gaat deformeren (een andere vorm aannemen).Hierdoor gaan de zijwanden stuk en de verzenen krijgen daardoor te veel druk die op zijn beurt weer lager worden. Het gevolg hiervan is dat de voet lange tenen krijgt die niet meer zo vlug is te herstellen. Dan komt het verhaal van deze smeden dat hij wel dubbele lippen moet leggen om de voet weer op stand te krijgen!!!!   Zelfs worden er wiggen gebruikt om de voet weer op stand te krijgen, en het probleem word nog steeds groter omdat de wiggen de voet geheel zullen slopen.
Niets is minder waar dubbele lippen zullen geen enkele oplossing geven om het paard beter te laten lopen of problemen te kunnen oplossen.

Achterijzers met machinale lippen aan de voorvoeten.

Een duidelijke verkeerde trend is op komst doordat veel voorvoeten worden beslagen met dubbele lippen die een gigantische belemmering geven in het functioneren van de voorvoet daarbij ook een belemmering van de bloedtoevoer en het stukgaan van de hoornwanden. De bedoeling is om de voet beter te laten rollen maar de waarheid blijkt anders. Veelal worden voeten met lage of platte verzenen beslagen met twee zijlippen wat het probleem alleen maar verergerd omdat de tenen langer worden waardoor de verzenen juist worden belast.

 

Erger nog dat men achterijzers gebruikt die zonder dat er een model word ingesmeed onder de voet word nageld met alle gevolgen van dien. De smid vijlt dan alles wat over het ijzer staat doodleuk weg en maakt zo de hoornschoen zwakker.De voet zal hierdoor worden opgesloten en het hoefmechanisme zal worden belemmerd, erger nog de hoornwanden zullen door de druk stuk gaan en na verloop van tijd zal de voet zich vervormen.(deformeren)

Men denk wel dat het paard beter zal functioneren met her beslag met zijlippen  maar niets is minder waar, de voet zal door de lippen veranderen van vorm en de hoornwanden zullen stuk gaan. ook denk men wel dat het paard beter kan rollen maar helaas de tenen zullen alleen maar langer worden en zal de smid het ijzer moeten terugleggen zodat de draagwand niet meer op het ijzer draagt. Het volgende probleem is dan ook dat de verzenen te laag worden en de smid zal wiggen moeten gebruiken om de voet op voetas te blijven houden waardoor de voeten nog meer zullen worden vernield.

Deze ontwikkeling van hoefbeslag aanleggen is fout en volgens de anatomie van de ondervoet is dit onaanvaardbaar.

Tot slot:
Al duizenden jaren is het hoefijzer al bekend, al duizenden jaren beslaat men paarden, al duizenden jaren is men op zoek naar iets beters maar men weet dat dit wiel ieder keer opnieuw word uitgevonden.
Het is toch verwonderlijk dat na duizenden jaren er niets is veranderd op het gebied van hoefbeslag en wij nog steeds bezig zijn met het hoefbeslag van toen.

Laat uw paard NOOIT met dubbele lippen beslaan ook al heeft deze smid alle mogelijke mooie verhalen. Deze verhalen zijn gebaseerd op kletspraat!!!
Uw paard zal niet beter functioneren maar zelfs op den duur problemen krijgen. Wij krijgen helaas zeer veel paarden aangeboden die door deze dubbele lippen Hype kreupel zijn geworden of dat de hoornschoen desastreus beschadigd is.
Wij moeten weer alles op alles zetten om de voeten weer gezond en sterk te maken omdat er hoefsmeden zijn die er nog steeds niet s van hebben begrepen.
Mocht de hoefsmid toch niet voor rede vatbaar zijn schroom dan niet om op zoek te gaan naar een meer vakbekwame hoefsmid die een normaal basis beslag kan leggen zonder toeters en bellen.

De trend of modegril die nu bezig is met deze soorten hoefbeslagen vooral het hoefbeslag met dubbel lippen op de voorvoeten kun ondanks de mooie verhalen meer schade berokkenen dan je denkt en wij u erop moeten wijzen dat wij met onze 40 jarige ervaring u moeten waarschuwen:                          laat dit uw paard niet aandoen!