Cytek hoefijzer

 


We hebben onderstaande mail ontvangen waarin wij worden gedreigd om alle informatie omtrent dit onderwerp te verwijderen anders worden er stappen ondernomen.!!

Deze manier van handelen kunnen wij als Rijksgediplomeerd leraar Instructeur Specialist hoefsmeden niet tolereren, wij mogen en kunnen dan ook uit professioneel oogpunt een mening geven over al het hoefbeslag in welke vorm dan ook.  
Wij hebben in Nederland een vrijheid van meningsuiting en zijn dan ook van deze dreigementen niet onder de indruk.

Wie zich op deze manier uitlaat heeft geen enkele waarheid in pacht!              Team hoofcare

 

Ik vraag uw dringende aandacht voor onderstaand verzoek:

  1. Verzoeker, Mary Rose Elzinga, eigenaar van de website www.Cytek.nl richt zich, als officieel vertegenwoordiger van Cytek in Nederland, tot u met het verzoek om alle informatie waarin Cytek´s merkenrecht en/of inhoudelijk intellectueel eigendomsrecht voor wat betreft de Cytek Hoefijzers wordt geschonden direct te verwijderen van alle websites welke tot uw eigendom behoren en/of door u worden geëxploiteerd.
  1. Omissie in deze zal ontegenzeggelijk leiden tot het (laten) uitvoeren van de sancties zoals hiertoe opgenomen in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.
  1. Daarenboven wordt u verzocht in de toekomst uzelf te distantiëren van elke vorm van kritiek die mogelijk kan leiden tot schade, hetzij financieel of anderzijds, indien deze naar buiten worden gebracht, zulks met het doel de moedwillige beschadiging van het Cytek imago.
  1. Eiseres zal binnenkort contact met u opnemen om tot een minnelijke schikking te komen. Indien deze, naar zeggen van de eiser, niet tot stand is gekomen op of voor 07 januari 2008, zal eiseres onherroepelijk juridische stappen nemen.

Hoogachtend,

De Gouden Rijder / Cytek Nederland

 

Noot hoofcare…….het is nu 14 januari maar we hebben nog steeds niets gehoord!!!!  Nu is het al 6 maart…  waar blijven de juridische stappen????
Uiteindelijk wisten we dit wel het is nu 18 mei en nog steeds geen reactie.  Het blijkt wel weer de waarheid over het Cytec beslag slecht onderbouwd is.

Jammergenoeg krijgen wij dagelijks kreupele paarden die op Cytec hoefbeslag staan, deze worden weer normaal op de voet gezet zodat ze weer goed kunnen functioneren.

NOG STEEDS (1 juni 2009) IS ER GEEN REACTIE, MEN LAAT HIERMEE WETEN DAT HET CYTEK IJZER MEER KAPOT MAAKT DAN NODIG IS.

zie ook cytek hoefsmid aangeklaagd wegens ernstige dierenmishandeling


Cytek hoefijzer

 

Vele mensen denken dat er weer een nieuw hoefbeslag uitgevonden is  maar niets is minder waar, het Cytek beslag bestaat al jaren.

Het Cytek hoefbeslag heeft zich nog nooit bewezen een hoefbeslag te zijn wat voordelen kent, sterker nog het hoefbeslag is al 10 jaar geleden de prullenbak in geworpen omdat het veel meer problemen dan voordelen met zich meebracht.
Iedereen blijft zoeken na hetgeen wat al in de Keltische tijd is uitgevonden, maar steeds weer blijft het ook daarbij.

Paardenvoeten bestaan al eeuwenlang uit een hoornschoen die er voor moet zorgen dat het dier gemakkelijk kan blijven bewegen zonder daarbij problemen te ondervinden. Omdat wij geen paarden meer hebben uit de natuur moeten de mens er voor zorgen dat het paard kan blijven lopen zonder problemen, omdat wij nu eenmaal een andere ondergrond hebben dan in de wilde natuur. Het hoefbeslag dient er voor de voet te beschermen voor een te grote afslijting en ervoor te zorgen dat we verschillende disciplines kunnen uitoefenen. We kunnen dan ook nooit stellen dat wij paarden hebben die uit de natuur afkomstig zijn!

 

Cytek  hoefbeslag.

Ieder hoefbeslag heeft zijn eigen voor en nadelen, Zonder de voet te beschadigen kunnen we met hoefbeslag veel problemen oplossen en de beweging van het paard bevorderen. Vele onderzoekers hebben al bepaald hoe de voet beweegt en hoe de belasting in de voet wordt opgelost.

Als we de gegevens over het Cytek hoefbeslag lezen dan verwonderen wij ons dat de anatomie en de teksten geheel verkeerd en vals worden geïnterpreteerd.

 

 

Enige voorbeelden:

 

1. De hoornschoen waarin het hoefbeen hangt is de belangrijkste drager van
    het gewicht van het paard? (OK!)

2. De stelling van Cytek is dat de Draag of Hoefwand niet is bedoeld om het

    meeste gewicht te dragen maar dat de hoefwand is bedoeld voor de

    bescherming van de inwendige structuren? (tegenstelling van punt 1)

3. De straal en de zool zouden de belangrijkste gewichtdragende structuren

    moeten zijn? (moeten zijn??)

4. Ook vinden deze ontwikkelaars dat de natuur het voorbeeld heeft gegeven  voor het ontwerp van dit hoefijzer? (in de natuur lopen paarden op de gehele voet en niet alleen op zool)

5.Deze mensen gaan nog een stapje verder door te beweren dat dit ijzer de voet

   geheel  ondersteund en beschermd.  (terwijl de gehele hoornwand nadat het (te kleine)  ijzer onder  de voet is genageld wordt weg-gevijld.?)

6. Ook zou dit ijzer het hoefbeen kunnen ondersteunen? (hoefbeen kan niet worden ondersteund)

7. Het traditionele hoefbeslag zou doordat alle paarden lange tenen krijgen een bredere witte lijn vormen, dit noemen ze dan een Mechanische  

    hoefbevangenheid?  (Alle paarden met lange tenen krijgen zeker geen brede witte lijn)

 

De uitspraken zoals : Natuurlijke hoefbalans, Natuurlijke omstandigheden worden nagebootst, Garantie op goede hoorngroei, Vermindering of snel hersteld van hoefafwijkingen, Door minder belasting op de botten, gewrichten en pezen kan het Cytek-paard beter en langer presteren.????

Deze beweringen die deze mensen uitspreken zijn verkeerd, vals en kunnen zelfs leiden tot dierenkwelling! 

Dit zijn enkele termen en stellingen die gebruikt worden om dit hoefijzer te kunnen slijten aan iedereen die geen verstand van zaken heeft.

Het zijn uitspraken waarover zelfs niet eens gediscussieerd kan worden omdat alles door elkaar wordt gegooid.

 

 

Het is dan ook jammer dat er een verkeerd beeld word gegeven over de anatomie van de ondervoet en de werking hiervan.

Om u uit te leggen hoe het werkelijk zit zullen we even teruggaan naar de anatomie van de ondervoet.

Het hoefbeen hangt met de vleeslamellen tussen de hoornlamellen van de hoornwand in de hoornschoen

Door deze innige verbinding van hoefbeen en hoornschoen kunnen we stellen dat het paard niet op de voet staat maar dat het paard in de hoornschoen hangt.

Wij kunnen dus concluderen dat primair de hoornschoen het gehele paard kan dragen.

De zool en straal kunnen natuurlijk ook gewicht dragen maar is secundair.

 

 

Links :het hoefbeen hangt in de hoornschoen dus we kunnen stellen dat het gewicht van het paard wordt gedragen door de hoornschoen.

 

Rechts: de draagrand van de hoornschoen(blauwe lijn)
         

Zodra dat een hoefsmid deze draagrand te kort bekapt gaat een paard kreupel.
Een bewijs dat een paard niet alleen op de hoornzool kan lopen!

 

 

 

 

 

|Een doorsnede van een ondervoet en laat ook goed zien dat het paard niet op de zool loopt maar op de draagrand van de hoornschoen, het hoefbeen (2) is met lamellen verbonden aan de hoornschoen.

 

 

 

 

 

Wij krijgen paarden aangeboden die beslagen zijn met het Cytek beslag die niet goed meer kunnen functioneren en zelfs ernstig kreupel gaan.

 

Het beeld wat we dan ook tegenkomen is werkelijk desastreus, de hoornschoen is zo bewerkt dat de draagrand van de hoornschoen zelfs niet meer aanwezig is.

Het kan toch niet zo zijn dat wij een gezonde hoornwand moeten “slopen” om een hoefijzer aangepast te krijgen, het druist tegen alle principes in.

De originele gezonde voet wordt door dit Cytek beslag zelfs kleiner gemaakt  doordat een veel te klein ijzer wordt aangemeten.

Er kan doordat de hoornwand wordt weg-gevijld in teen en zijwanden niet goed worden genageld waardoor de hoornwand zal splijten en de hoornschoen zal verder stukgaan.

 

 

 

 

het is abnormaal en bijna “misdadig om te ijzer zo ver terug te leggen onder de voet (groene pijl) en vervolgens de draagwand en zijwanden geheel weg te nemen.

Het ijzer kan zo ook nooit de voet goed ondersteunen (gele pijl)

In het hoefijzer worden twee widia kernen gezet (rode pijl) die er voor zorgen dat de voet bij plaatsing wordt geblokkeerd wat problemen geeft aan pezen en banden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Cytek hoefijzer is voorzien van twee uitgestoken widia kernen (blauwe pijl) wat inhoud dat het paard bij plaatsing van de voet wordt geblokkeerd.

 

 

 

Een voet waaronder een Cytek hoefbeslag zit. De wanden zijn geheel weggehaald waardoor de hoornwand niet meer zijn functie heeft als dragende wand. Hierdoor zal de hoornzool meer druk krijgen waardoor een paard gevoelig kan gaan lopen en zelfs kreupelheid tot gevolg heeft.

 

Op deze manier van beslaan zal de hoornschoen zo worden beschadigd dat er op den duur ernstige gevolgen zoals scheuren in de hoornwand , losse wanden kunnen ontstaan.

 

 

 

Om een gezonde paardenvoet op deze manier te bewerken zal in de eeste sessie nog wel lukken maar als de voet niet genoeg groeit zal men in de tweede beslagbeurt niet meer goed kunnen nagelen waardoor problemen kunnen ontstaan.

Het is ongehoord om een gezonde paardenvoet op deze manier door de teenwanden en zijwanden weg  te vijlen en op een veel te klein hoefbeslag te plaatsen.

 

HOEFBEVANGENHEID.

Ook zou het Cytek beslag een remedie zijn tegen  acute en chronische hoefbevangenheid.

het ijzer zou dan ook DRAGEND op de zool moeten worden vastgezet met schroeven dit moet er voor zorgen dat het hoefbeen een volledige ondersteuning krijgt.

Als je dit weer leest hebben ze nooit begrepen wat hoefbevangenheid eigenlijk inhoud.

wat deze mensen voor abracadabra uitspreken grenst tot alle onwaarschijnlijkheid!

Dit abracadabra gaat nog verder door te stellen dat:

1.Geen kanteling van de hoefschoen ten opzichte van het hoefbeen????

2.Onmiddelijke vermindering van de pijn door betere drukverdeling???

3.Geen trekkracht op de lamellen in de toon???

4.Geen druk op de kroonrand waardoor doorbloeding terugkomt???

Deze 4 punten bewijzen dat er zo maar iets gezegd word dat klaarblijkelijk interessant moet zijn zonder daarbij enige kennis en bewijs.

Als je enig verstand hebt van anatomie en het verloop van deze ernstige ziekte dan mag je geen teksten publiceren die nergens op slaan, het geeft valse hoop!

Voor verdere uitleg van hoefbevangenheid klik hier.

 

 

Het is bijna niet aan te zien hoe dat mensen die het vak hoefsmid niet beheersen en geen kennis hebben van anatomie van de paardenvoeten, dit bij een een paard kunnen aandoen.  Deze praktijken lijken nergens op en zal ook een halt moeten worden toegeroepen omdat dit de richting in gaat van moedwillige Dierenkwelling.

O m een paard op deze manier te beslaan en zo de voet desastreus stuk te maken moest nu worden verboden.