Natural Balance hoefbeslag

Natural Balance hoefbeslag

“Natural Balance”, een mooi woord voor een soort hoefbeslag, maar weten we eigenlijk wel wat het inhoudt?
Het is een ware hype aan het worden, zonder dat de eigenaren eigenlijk weten waar ze aan toe zijn en wat het inhoudt.

Mooie verhalen alom. Iedereen heeft een ander verhaal voor hetzelfde hoefbeslag met de titel “Natural Balance”, een mooie naam die iedereen wel aanspreekt.

Maar belangrijke vragen zoals “wat voor een soort hoefbeslag is het, wat werkt anders dan ons huidige hoefbeslag, wat is het verschil tussen de Natural Balance en het huidige hoefbeslag, dat inmiddels al eeuwen oud is en nog steeds nieuw”, worden niet gesteld en lijken niet belangrijk genoeg te zijn.
Aan welke eisen moet een goed hoefbeslag voldoen?

De mens heeft de paarden aan de natuur onttrokken omdat hij ze kon gebruiken om zijn werkzaamheden te verlichten en zich beter te kunnen verplaatsen. Het hoefbeslag was toen al een must.
Tegenwoordig gebruiken wij de paarden in vele sportdisciplines, maar het paard moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen.
Hoefbeslag is er alleen om de voet voor overmatig afslijten te behoeden. Tegenwoordig kunnen we het hoefbeslag zo aanpassen dat het doeltreffend is voor iedere discipline.

Hoefbeslag moet voor iedere discipline en voor elk paardenras aan een bepaald aantal eisen voldoen.

1.Een van de belangrijkste voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een goed hoefbeslag te kunnen aanleggen, is dat de hoefsmid kijkt naar de voetassen en de voet zo bekapt dat de botten recht (in één lijn, van de zijkant en van voor bezien)  op elkaar staan. We noemen dit de voetas, een lijn die een paard in de natuur altijd heeft.
2. Het hoefijzer moet de draagwand van de hoornschoen volledig ondersteunen omdat het paard alleen maar op deze draagwand steunt.
3. Het hoefijzer moet ruim worden gelegd om het hoefmechanisme goed te laten functioneren.
4. Het hoefijzer moet lang zijn om ervoor te zorgen dat de hoornschoen niet na een aantal weken naast het hoefijzer komt te staan.
5. Het hoefijzer moet voorzien zijn van een opzet (een ronding in het teengedeelte) om het rollen van de voet te bevorderen.

Nieuw ?

Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon, omdat zelfs de Kelten en Romeinen (uitvinders van het hoefijzer) al wisten waarover zij het hadden en omdat het hoefbeslag van toen in niets afwijkt van het hoefbeslag van nu.
Het hoefijzer was toen al breder en langer dan de hoef. Daarbij moet worden opgemerkt dat wij nu steeds meer naar dit model van toen streven, omdat blijkt dat we hiermee betere resultaten kunnen boeken.
Dat wijst erop dat het hoefbeslag van toen, na al die honderden jaren,  toch het enige echte blijkt te zijn.
Wel zijn er talloze mensen geweest die het hoefbeslag op de een of andere manier wilden veranderen — ik denk daarbij aan hoefbeslag van kunststof en andere materialen — maar uiteindelijk kwamen ze steeds weer terug op het oudste hoefbeslag, dat van de Kelten.
Waar is de hoefsmid nu mee bezig? Weten we wel genoeg van de standen van het paard? Weten we wel genoeg van de beweging en manier waarop het dier uiteindelijk wil lopen? Moeten we steeds maar weer de natuur proberen te corrigeren? Dat zijn allemaal vragen die een hoefsmid zich moet stellen voordat hij überhaupt aan een paard mag beginnen en het van “schoenen” voorziet.

“Natural Balance” hoefsmid ?

Een hoefsmid die zijn vak verstaat en ook nog de anatomie van het paard onder de knie heeft, zal kunnen zien hoe het paard moet worden beslagen en wat hij wel of niet kan doen.
Hij zal als enige ervoor moeten zorgen dat het paard zijn natuurlijke gangen en standen behoudt. Ook zal hij de hoefafslijting moet kunnen “aflezen” om het paard van een volgend goed hoefbeslag te kunnen voorzien.
De hoefsmid is bezig het paard op een natuurlijke wijze te balanceren dus ook met “Natural Balance Horseshoeing”.
Jammer genoeg zijn er veel te weinig hoefsmeden die dat kunnen zeggen.

Het staat natuurlijk zeer interessant om tegen een eigenaar te zeggen dat de voeten moeten worden gecorrigeerd om vervolgens een therapeutisch hoefbeslag aan te leggen met alle toeters en bellen erbij, maar loopt het paard hierdoor beter?
Ik kan deze vraag alleen maar invullen met “nee”. Deze “redders in nood” kijken wel, maar weten niet wat ze moeten zien, dus hoe aparter hoe beter.
In plaats van meer naar het paard te kijken en te zien hoe de standen, gangen en voetafwikkeling zijn, wordt meteen een hoefbeslag aangemeten, met alle gevolgen van dien.

 

Onderzoek

Om een duidelijk beeld te geven van dit hoefbeslag en zijn voor- en nadelen, ga ik eerst even in op de voorgeschiedenis: hoe is men aan het hoefbeslag “Natural Balance gekomen?

Jaimi Jackson, een Amerikaanse hoefsmid, had er al jarenlang een hekel aan dat bij diverse paarden op een ondeskundige manier een hoefbeslag werd aangepast en dat allerlei hulpmiddelen werden gebruikt omdat de paarden in de ogen van de eigenaren nog meer moesten presteren, terwijl zij niet in de gaten hadden dat deze paarden leden onder het slechte werk.
Veel paarden worden gereden met allerlei hulpmiddelen, of liever gezegd dwangmiddelen, om toch maar in het hogere spring- of dressuurcircuit te geraken, met alle gevolgen van dien. Het paard gaat ineens niet meer zo goed lopen en doet raar. Een dierenarts en hoefsmid worden geraadpleegd. Beiden komen tot de conclusie dat er toch wel iets meer aan de hand is, niet wetende dat het paard iedere dag door de hulp- en dwangmiddelen wordt mishandeld, en daardoor in een grote onbalans is geraakt.
Jackson concludeerde dat nauwelijks rekening werd gehouden met het paard, maar hij wist ook dat er eigenlijk geen enkel bewijs bestond waarmee kon worden aangetoond dat dit verkeerd was.
Hij is naar West-Nevada gegaan om daar de paarden te bestuderen: het sociaal gedrag, hun bewegingen, de vormen van de voeten en de afslijting van de voeten.
Het resultaat was een boek met de titel ‘The Natural Horse’ Lessons from the wild domestic Horse care. In dit boek wordt beschreven hoe hij dit onderzoek heeft ervaren. Hij komt tot de conclusie dat de gebruikers van het paard nog veel hebben te leren als zij in harmonie met het paard willen leven.
Zijn studie gaat voornamelijk over de natuurlijke hoefverzorging en het hoefbeslag en geeft een duidelijk beeld van de slijtage van de paardenvoet in een natuurlijk omgeving.

De slotsom was dat het gebied in het teengedeelte en de beide zijgedeelten van de hoornschoen sterker waren afgesleten en dat de punten op alle kwartiergedeelten het sterkst waren. Een zeer belangrijk gegeven was dat de voetassen altijd recht bleven, zowel van voor bezien als van opzij.
Vervolgens kreeg hij het idee om de paarden die in gevangenschap leefden, ook op deze manier te bekappen en zo in balans te brengen (door hen op een rechte voetas te zetten).
Omdat de paarden in de natuur bij de teen een ronde opzet hadden, legde hij bij deze paarden een hoefbeslag aan waarbij het teengedeelte ver terug onder de voet werd gelegd, zodat de voet door het gewicht van het hoefbeslag (Natural Horse shoeing) vlugger naar voor moest gaan. Gene Ovnicek heeft in samenwerking met Jaimi jackson een hoefbeslag ontwikkeld,ze gaven dit hoefbeslag de mooie naam “Natural Balance horseshoe”.

We moeten wel in ons achterhoofd houden dat het onderzoek is gericht op één ras!

Hoe ziet het hoefbeslag eruit?

 

 

Een normaal voor hoefijzer heeft een model van de hoornschoen (KROONRAND GEEFT HET MODEL AAN) en ondersteunt de gehele hoornwand.  Het Natural Balance hoefijzer is in het teengedeelte recht gemaakt en wordt terug onder de voet gelegd. Het beslag wordt aangelegd zonder teen- of zijlippen. 

Bij het bekappen van een voet voor een Natural balance ijzer moet men de verzenen kort maken om vervolgens een beslag te leggen om de voet beter over de teen te laten rollen. Een nogal kromme situatie! 
Dit is voor ons onaanvaardbaar, omdat men hierdoor een ongewenste standverandering teweegbrengt, met alle gevolgen van dien.

 

Voor en Tegen

Natuurlijk is dit een geweldig onderzoek, maar we moeten niet vergeten dat het onderzoek zich toespitst op 1 ras op één bepaald grondgebied en niet op alle rassen die ook nog in verschillende sportdisciplines zitten.

 

Er zijn verschillende andere punten die een grote rol spelen, zoals:

1 De paarden in Nederland leven onder andere omstandigheden dan die in West-Nevada.
2 Er zijn in Nederland veel andere rassen, met dus ander voeten.
3 Wij hebben andere klimatologische omstandigheden,
4 andere grondgebieden en
5 andere disciplines.
6. Een grote tegenstand is dat men de verzenen op dezelfde hoogte moet bekappen als het straallichaam, dit is tegen alle principes van de voetassen.

Zo doende kunnen we nooit stellen dat deze manier van hoefbeslag voor alle paarden een oplossing is. Onze paarden leven immers in andere omstandigheden. We kunnen nu eenmaal geen appels met citroenen vergelijken.
Ook moeten we voorkomen dat de mooi klinkende naam “Natural Balance” gezien wordt als een oplossing voor alle mogelijk kreupelheden, rijproblemen en/of hoefproblemen.

Nadelen van het Natural Balance Hoefbeslag

1.Recht in het teengedeelte
2.Geen correcte afrolling.
3.Draagwand van de schoen wordt niet ondersteund (zwarte pijl)  de voet wordt gedeeltelijk op het beslag ondersteund.
4.De voet gaat zeer snel en te agressief
5.Belemmert de voetafloop. (toontreder en franse stand moeten over de buiten- of binnenzijde kunnen afrollen, wat dit beslag niet toestaat)
6.De gang wordt gedwongen.
7.Het nagelen gebeurt te ver achter in de voet waardoor het hoefmechanisme wordt belemmerd.
8.Het te veel bekappen van de verzenen brengt met zich dat geen rekening
   wordt gehouden met de voetas, wat in alle gevallen onaanvaardbaar is.

 

Tot slot

We hebben al veel paarden moeten helpen die met het “Natural Balance” hoefbeslag niet uit de voeten konden, omdat de functie, gang en afloop van de voet waren belemmerd.

Het “Natural Balance” hoefbeslag, dat zeker niet nieuw is, laat veel te wensen over en kan in de meeste disciplines niet worden gebruikt omdat niet de gehele hoornschoen wordt ondersteund.
Paarden zijn volgens de natuur geschapen met hoornschoenen die volledig belast worden; het is onaanvaardbaar dat wij dit gegeven zomaar in de wind slaan en deze voeten beslaan met een hoefbeslag dat deze hoornschoen in een groot gedeelte niet laat dragen.
Ook het anders moeten bekappen, dus op een verkeerde stand zetten, geeft veel tegenstand en moet dus worden voorkomen.

We moeten echt niet denken dat dit hoefbeslag de sleutel zal zijn tot succes. Veel factoren bepalen hoe wij een paard van een goed hoefbeslag moeten voorzien. Wij kunnen geen paardenrassen met elkaar vergelijken. Ieder paard is een ander individu en zal afzonderlijk moeten worden bekeken.

Een veel beter beslag waarbij alle minpunten van het “Natural Balance ” hoefijzer worden opgelost, is een nieuw ontworpen beslag, het “Hoofcare-break-over” hoefbeslag. Dit hoefbeslag gaat niet uit van een onderzoek naar een ras dat in ons gebied niet voorkomt. Het is een beslag dat meer functie heeft voor ieder ras, en een hoefbeslag waarmee wij veel problemen kunnen oplossen.
Toch ook zullen wij moeten vermelden dat ook dit beslag niet te pas en te onpas kan worden aangepast,daar er in de praktijk ook paarden zijn die hierop niet goed functioneren.

Rob van Nassau.
Rijksgediplomeerd Instructeur
Leraar Specialist Hoefsmid.
www.hoofcare.nl